หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
..................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
 
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งแดง มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเป็นบริเวณสองฝั่งคลองขยาง
ในแนวเหนือ/ใต้ โดยจะลาดลงสู่คลองขยางแบบลักษณะ
ลดต่ำลงในทิศใต้ตามแนวลำคลอง มีเทือกเขาสูงในด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และทางด้านตำวันออกมีลำคลองสำคัญคือ คลองขยาง (คลองแม่ระกา) และคลองมะสัง
 
ภูมิอากาศ
   

ฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม

ฤดูฝน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - กันยายน

ฤดูหนาว ตั้งแต่ เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์
 
อาชีพประชากร
     

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 44.36

อาชีพเกษตรรับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 1.50

อาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 23.22

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 1.77

อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 29.15
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98

ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2
 
วัด จำนวน 8 วัด

วัดลานห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1
วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 6

วัดโป่งแดง หมู่ที่ 2
วัดโพรงตะเข้ หมู่ที่ 9

วัดหนองนกปีกกา หมู่ที่ 3
วัดดงชัฏก้อม หมู่ที่ 10

วัดป่าลาน หมู่ที่ 4
วัดสระบัว หมู่ที่ 13
สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง

สำนักสงฆ์ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 2
สำนักสงฆ์ตลุกป่าตาล หมู่ที่ 5

สำนักสงฆ์ผาร่อง หมู่ที่ 6
สำนักสงฆ์บ้านตลุกมะขาม หมู่ที่ 7

สำนักสงฆ์น้ำดิบควง หมู่ที่ 8
สำนักสงฆ์เขาตาหมื่น หมู่ที่ 12
 
การศึกษาในตำบล
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกปีกา หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกปีกา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะลาดระฆัง หมู่ที่ 4 บ้านชะลาดระฆัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกป่าตาล หมู่ที่ 5 บ้านตลุกป่าตาล
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง

โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ

โรงเรียนบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง

โรงเรียนบ้านหนองนกปีกา หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกปีกา

โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง หมู่ที่ 4 บ้านชะลาดระฆัง

โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล หมู่ที่ 5 บ้านตลุกป่าตาล

โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ หมู่ที่ 9 บ้านโพรงตะเข้
ศูนย์การศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโป่งแดง)
 
ไฟฟ้าในตำบล
     

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 87.55

จำนวนครัวเรือนที่ยังมีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 12.45
 
ประปาในตำบล
         

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน
 
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-892-046-11
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร : 055-892-046-11 โทรสาร : 055-892-046-16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
จำนวนผู้เข้าชม 2,924,409 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10