หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
นายมนู เพชรกำแหง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
 
สภาพทั่วไป
 
การสาธารณสุขในตำบล
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโป่งแดง (พื้นที่แบ่งเป็น 4 โรงพยาบาล คืออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง)

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
         

ตู้ยามสถานีตำรวจภูธรวังประจบ (ประจำตำบลโป่งแดง)
    จำนวน 1 โรงพัก

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 6 คน

เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 4,000 ลิตร
    จำนวน 1 คัน

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร
    จำนวน 1 คัน

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 8,000 ลิตร
    จำนวน 1 คัน

รถกระเช้า จำนวน 1 คัน

รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน

อปพร. ประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 จุด
 
การคมนาคม
 
การคมนาคมติดต่อกับอำเภอเมือตาก ตำบลโป่งแดง ได้ใช้เส้นทางหลักคือทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1111 สัญจรเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนจรดวิถีถ่อง)
สายจังหวัดตาก - สุโขทัย เดินทางสู่อำเภอเมืองตาก
 
ถนนภายในตำบล และตำบลใกล้เคียง มีดังนี้

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1111 เชื่อมต่อจากตำบลน้ำรึม ผ่านหมู่ที่ 1/2/5/8/10/11 ของตำบลโป่งแดง

ถนนโยธาธิการ หมายเลข ตก.2011 เชื่อมถนน รพช.ตก 1007 (สายบ้านโป่งแดง-เด่นไม้ซุง) เข้าหมู่ที่ 8 บ้านน้ำดิบควง

ถนน รพช.ตก.1003 เชื่อต่อทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1111 ผ่านหมู่ที่ 2/4/12 และ 14 ของตำบลโป่งแดง

ถนน รพช.ตก.3049 (บ้านหนองนกปีกกา - บ้านโพรงตะเข้) เชื่อมต่อถนน รพช.ตก.1007 เข้าหมู่ที่ 9
บ้านโพรงตะเข้

ถนน รพช.ตก.1009 (สายบ้านหนองนกปีกกา - บ้านยางโอง) ผ่านหมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม

ถนน ตก.1010 (สายบ้านโป่งแดง-น้ำดิบ/สามไร่) เชื่อมต่อกับตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
บริการรถโดยสาร และยานพาหนะขนส่งประจำทาง

การเดินทางรถโดยสานประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางจากหมู่บ้านเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองตาก ตามเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1111 และถนนสายรองต่าง ๆ ข้างต้น โดยยานพาหนะขนส่งประจำทาง ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง(รถบัส), รถรับส่งขนาดเล็ก
สะพาน

สะพานคอนกรีต จำนวน 20 แห่ง

สะพานไม้ จำนวน 1 แห่ง
 
แหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำคลอง (คลองขยาง หรือ คลองแม่ระกา) จำนวน 2 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายกั้นน้ำ (ฝายประชาอาสา, ฝายชลประทาน, ฝายแม้ว, และฝายใต้ทราย)
    จำนวน 4 แห่ง

บ่อน้ำตื้น / บ่อบาดาล จำนวน 60 แห่ง

คลองส่งน้ำ จำนวน 5 แห่ง

ประปา/ถังเก็บน้ำ จำนวน 43 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 19 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 118 แห่ง
 
การสื่อสารในตำบล
         

ไปรษณีย์เอกชนรับ-จ่าย จำนวน 1 แห่ง

ไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง

ใช้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
AIS/DTAC/CAT/TRUE-H สัญญาณครอบคลุมทั่วถึง

เสียงตามสาย จำนวน 14 แห่ง

การสื่อสารโดยโทรศัพท์สาธารณะขององค์ การโทรศัพท์แบบผ่านดาวเทียม (ตั้งจานรับสัญญาณ) และโทรศัพท์แบบคู่สาย 1 จุด ที่หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง
 
การรวมกลุ่ม
 
 
 

กลุ่มอาชีพ จำนวน 14 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 กลุ่ม
 
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-194-6364
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร : 055-892-046-11 โทรสาร : 055-892-046-16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
จำนวนผู้เข้าชม 6,620,729 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10