องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.โป่งแดง)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า กรณีต้องการชำระเงิน รบกวนติดต่อ : 055-89046-11