หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
นายมนู เพชรกำแหง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่๑ [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 49 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน ๙ ) และภาษีสรรพสามิต ( ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 65 
ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำท้องถิ่น (Wetlands) ที่อยู่ในขอบเขตแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้ายสุขภาพ (HLO) [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริการกลาง โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 115 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 141 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัย [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
ด่วนที่สุด การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 64 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 70 
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 59 
ด่วนที่สุด เลื่อนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 946
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 

  PONGDANGTAK SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-194-6364
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร : 055-892-046-11 โทรสาร : 055-892-046-16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
จำนวนผู้เข้าชม 6,620,689 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10