หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
นายมนู เพชรกำแหง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก
ประธานสภา อบต.โป่งแดง
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
       
หน่วยตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
 
สำนักงานปลัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองการคลัง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันแลบรรเทา
สาธารณภัย
- งานกิจการสภา อบต.
   
 
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   
   
   
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
   
   
 
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
   
   
   
 
- งานบริหารงานการศึกษา
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานปฏิบัติการเรียนการสอน
- งานธุรการ
   
   
 
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี
- งานสวัสดิการสังคม
- งานธุรการ
   
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 

  PONGDANGTAK SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-194-6364
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร : 055-892-046-11 โทรสาร : 055-892-046-16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
จำนวนผู้เข้าชม 8,142,481 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10