หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
นายไพฑูรย์ เฟื่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การจดทะเบียนพาณิชย์


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า


การจัดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า


การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่


การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การจัดเก็บภาษีป้าย


การรับชำระภาษีป้าย


การขอรับการสงเคาระห์ผู้ป่วยเอดส์


การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์


การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่


การจดทะเบียนคนพิการ


การลงทะเบียนและยืนคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่


คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายน้ำมัน


การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน ระยะ1


การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน ระยะ 2


การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


งานช่วยเหลือป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย


งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค


รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์


การขอเลขที่บ้าน

 
  (1)  
 
 
 

  PONGDANGTAK SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-849-4443
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร : 055-892-046-11 โทรสาร : 055-892-046-16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
จำนวนผู้เข้าชม 765,663 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10